Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân cần thiết từ bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Các loại thông tin mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ vận chuyển, số điện thoại và thông tin thanh toán. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi nó được cung cấp tự nguyện bởi người dùng.

Sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể được sử dụng để:

  • Cung cấp và duy trì dịch vụ của chúng tôi.
  • Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.
  • Cung cấp hỗ trợ cho khách hàng.
  • Theo dõi và cải thiện trải nghiệm của người dùng.
  • Gửi thông tin liên quan đến đơn hàng của bạn, bao gồm cập nhật và thông tin vận chuyển.
  • Gửi thông tin marketing, nếu bạn đã đồng ý nhận các thông tin này.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng biện pháp an ninh phù hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ khỏi mất mát, lạc hướng, lạm dụng hoặc truy cập, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy không phù hợp.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba chỉ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Các bên thứ ba này bao gồm các đối tác cung cấp dịch vụ của chúng tôi và các bên tham gia vào việc xử lý đơn hàng và thanh toán.

Cookies

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để theo dõi hoạt động trên trang web của chúng tôi và thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web. Bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để từ chối tất cả các cookie hoặc thông báo khi một cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không thể sử dụng một số phần của trang web của chúng tôi một cách hiệu quả.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét định kỳ chính sách này để hiểu cách chúng tôi bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: contactdcen.vn