Chính sách Thanh toán

Xin chào và cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến của chúng tôi. Chính sách thanh toán này mô tả cách chúng tôi xử lý thanh toán và bảo vệ thông tin liên quan đến giao dịch của bạn.

Phương thức thanh toán

Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau đây:

  1. Thẻ tín dụng/debit: Chúng tôi chấp nhận các loại thẻ tín dụng và debit phổ biến bao gồm Visa, Mastercard, …
  2. Chuyển khoản ngân hàng: Chúng tôi cung cấp thông tin tài khoản để bạn có thể thực hiện chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của bạn.
  3. Thanh toán qua các dịch vụ thanh toán trực tuyến: Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ thanh toán trực tuyến như PayPal, Stripe, và các dịch vụ thanh toán khác để xử lý thanh toán của bạn.

Bảo mật thanh toán

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin thanh toán của bạn và sử dụng biện pháp an ninh phù hợp để đảm bảo rằng thông tin thanh toán của bạn được bảo vệ khỏi mất mát, lạc hướng, lạm dụng hoặc truy cập, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy không phù hợp. Chúng tôi sử dụng mã hóa SSL (Secure Socket Layer) để bảo vệ thông tin thanh toán của bạn trong quá trình truyền tải.

Thông tin thanh toán

Chúng tôi không lưu trữ thông tin thanh toán cá nhân như số thẻ tín dụng hoặc thông tin tài khoản ngân hàng trên máy chủ của chúng tôi. Thay vào đó, thông tin này được xử lý qua các cổng thanh toán an toàn của các bên thứ ba có uy tín và tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh cao.

Xác nhận thanh toán

Sau khi thanh toán thành công, bạn sẽ nhận được xác nhận thanh toán qua email cung cấp bởi chúng tôi. Xác nhận này sẽ bao gồm thông tin chi tiết về giao dịch của bạn.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về chính sách thanh toán của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: contact@dcen.vn