Quan trắc môi trường

Hậu Giang: Đề nghị chủ nguồn thải lắp đặt trạm quan trắc tự động, liên tục

(TN&MT) – Sở TN&MT Hậu Giang vừa ban hành Văn bản số 1174/STNMT-QLMTTN&BĐKH về việc đề nghị chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh khẩn trương lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Sở TN&MT Hậu Giang đang tiếp nhận, theo dõi, quản lý dữ liệu quan trắc từ 23 trạm quan trắc tự động, liên tục về nước thải, khí thải trên địa bàn tỉnh

Theo đó, Sở TN&MT Hậu Giang đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, yêu cầu chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn đã được địa phương cấp thủ tục môi trường – xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản, bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc chưa được cơ quan thẩm quyền cấp thủ tục về môi trường phải khẩn trương thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, đăng ký môi trường đúng quy định.

Đối với chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã được Bộ TN&MT, UBND tỉnh Hậu Giang, Sở TN&MT cấp thủ tục về môi trường – phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại, đề án bảo vệ môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; Sở TN&MT đề nghị khẩn trương thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, đăng ký môi trường, lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

Thống kê từ Sở TN&MT Hậu Giang cho thấy, hiện nay trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 22 chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (chủ nguồn thải) thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục về nước thải, khí thải, trong đó có 15 chủ nguồn thải đang hoạt động và 7 chủ nguồn thải chưa hoạt động. Tính đến đầu tháng 5/2024 mới chỉ có 7 chủ nguồn thải đang hoạt động đã đầu tư lắp đặt tổng cộng 14 trạm quan trắc tự động, liên tục, trong đó có 9 trạm quan trắc nước thải, 5 trạm quan trắc khí thải và kết nối truyền dữ liệu trực tiếp về Sở TN&MT Hậu Giang theo dõi, quản lý.

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì chậm nhất đến ngày 31/12/2024 các chủ nguồn thải thuộc đối tượng phải hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục về nước thải, khí thải. Do đó, Sở TN&MT Hậu Giang đề nghị 8 chủ nguồn thải còn lại cần khẩn trương lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục và kết nối truyền dữ liệu trực tiếp về Sở TN&MT quản lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến hạ tầng tiếp nhận dữ liệu từ các trạm quan trắc tự động, liên tục; Sở TN&MT Hậu Giang đã hoàn thành và đưa vào hoạt động dự án Xây dựng cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, hạ tầng kỹ thuật tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động, liên tục. Hiện nay, Sở TN&MT đang tiếp nhận, theo dõi, quản lý dữ liệu quan trắc từ 23 trạm quan trắc tự động, liên tục về nước thải, khí thải, trong đó có 14 trạm quan trắc tự động của các chủ nguồn thải… trên địa bàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *