HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC

Datalogger

DCEN nghiên cứu, sản xuất và cung cấp Datalogger – Thiết bị thu thập, lưu trữ, giám sát và truyền dữ liệu quan trắc môi trường, hệ thống cảm biến, hệ thống giám sát… đồng thời có thể điều khiển các thiết bị ngoại vi theo chương trình hoặc chỉ định. Thiết bị được thiết kế phù hợp với yêu cầu pháp định cũng như sử dụng của khách hàng.

Hệ thống tủ phân tích khí thải CEMS/VOCS

CEMS bao gồm các cảm biến và thiết bị đo lường đa dạng để đo nồng độ các chất gây ô nhiễm như SO2 (khí sunfur dioxit), NOx (oxit nitơ), CO (khí cacbon monoxit), và O2… Sử dụng công nghệ tiên tiến như UV-DOAS, NDIR.

VOCS là hệ thống giám sát trực tuyến dựa trên nguyên tắc của công nghệ sắc ký khí (GC-FID), bao gồm đầu dò lấy mẫu, đường theo dõi gia nhiệt, máy phân tích VOC, máy tạo không khí tích hợp sẵn và máy tạo hydro. Nó có khả năng giám sát các hydrocacbon metan/không metan và đặc tính của các hợp chất hữu cơ độc hại.

Thiết bị phân tích khí bằng laser
  • Công nghệ Laser: Sử dụng nguyên tắc làm việc của laser để tạo ra ánh sáng tương tác với các hạt khí trong không khí, từ đó xác định nồng độ và tính chất của chúng.
  • Đa thang đo lường: Cung cấp các thang đo khác nhau để phù hợp với loại khí cụ thể cần đo và ứng dụng sử dụng.
  • Chính xác và đáng tin cậy: Sử dụng công nghệ laser chất lượng cao giúp đo lường với độ chính xác và độ tin cậy cao.

 

Thiết bị đo bụi bằng Laser

Máy phân tích bụi tại chỗ dựa trên nguyên lý tán xạ ngược Laser, được sử dụng chủ yếu để đo khói và bụi trong phạm vi thông thường. Hoặc bằng cách đo tỷ lệ cường độ quang học sau khi truyền laser và cường độ quang học ban đầu.

T_P_F

Thiết bị đo Lưu lượng Nhiệt độ Áp suất
  • Nguyên lý đo lưu lượng:  Ống Pitot.
  • Nguyên lý đo Áp suất: Màng Polysilicon.
  • Nguyên lý đo Nhiệt độ: PT100.

 

Khí hiệu chuẩn

Khí hiệu chuẩn nồng độ: Đây là khí với nồng độ được xác định chính xác và biết trước. Các thiết bị đo khí sẽ được kiểm tra bằng cách so sánh kết quả đo với giá trị nồng độ chuẩn.

he thong quan trac khi thai lien tuc

Click để xem chi tiết

Click để xem chi tiết

Click để xem chi tiết

Click để xem chi tiết

Click để xem chi tiết

Click để xem chi tiết

Thiết bị đo lưu lượng nhiệt độ áp suất (1)

Thiết bị đo bụi PM- Dust monitor (6)

Thiết bị phân tích khí bằng Laser (12)

Hệ thống tủ thiết bị phân tích khí CEMS/VOCS (14)

Hệ thống quan trắc khí thải tự động DCEN được thiết kế theo:

  • Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Nghị định 08/2022/NĐ-CP

Phụ lục

  • Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT