Uncategorized

Quảng Nam: Giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Quảng Nam: Giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Quảng Nam: Giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Trong năm 2021, tỉnh Quảng Nam sẽ hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam đã xây dựng ứng dụng truyền, nhận, quản lý dữ liệu quan trắc, giám sát tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Trong đó có hệ thống giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước; giám sát vận hành các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tài nguyên nước đã được cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc rất đồng bộ, đánh giá nguồn nước thải và sức chịu tải của các con sông. Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT Quảng Nam), chất lượng nguồn nước mặt, nước dưới lòng đất qua quan trắc những năm gần đây có chuyển biến tích cực về chất lượng. Minh chứng là tính đến thời điểm này chưa phát hiện hành vi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ ô nhiễm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác nước của các công trình trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. Đến nay, UBND tỉnh đã cấp 672 giấy phép liên quan đến hoạt động tài nguyên nước. Trong đó, có 433 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 53 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; 19 giấy phép thăm dò nước dưới đất; 176 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; 2 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. Nguồn:momre.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *