THẨM DUYỆT THIẾT KẾ PHÒNG CHÁY, HỒ SƠ THEO NGHỊ ĐỊNH MỚI 2023

Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy là cụm từ mà nhiều nghe nhưng vẫn còn mơ hồ về thủ tục và hồ sơ thực hiện, đa số sẽ phải thông qua các công ty phòng cháy. Vậy hồ sơ thẩm duyệt theo nghị định mới nhất có gì?

Cùng DUCATECHNIC tìm hiểu các hạng mục quy định cần phải thẩm duyệt phòng cháy và các giấy tờ hồ sơ đầy đủ cho quy trình thẩm duyệt phòng cháy 2023.


Hạng mục thẩm duyệt thiết kế phòng cháy

  • Đồ án quy hoạch xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch.
  • Các dự án, công trình quy định tại Phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm b khoản 5 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP;
  • Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại mục 21 Phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP khi chế tạo mới hoặc hoán cải ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm c khoản 5 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.
  • (Khoản 3 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)

Hồ sơ đầy đủ theo nghị định mới 2023

Đối với đồ án quy hoạch xây dựng

Văn bản của cơ quan, tổ chức lập quy hoạch đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC06)

Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đối với khu

công nghiệp quy mô trên 20 ha, tỷ lệ 1/500 đối với các trường hợp còn lại thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều 10 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng trước khi tiến hành thiết kế các công trình độc lập có nguy hiểm cháy, nổ quy định tại các mục 15 và 16 Phụ lục V NĐ 136/2020/NĐ-CP (trừ trạm cấp xăng dầu nội bộ và cơ sở sử dụng khí đốt):

Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số PC06), trong trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho một đơn vị khác thì phải có văn bản theo quy định.

Giấy chứng nhận hoặc văn bản về quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình.

Tài liệu bản vẽ thể hiện rõ hiện trạng, địa hình khu đất có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy như bậc chịu lửa của công trình, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các công trình xung quanh, hướng gió, cao độ công trình.

Đối với thiết kế cơ sở của dự án, công trình

Văn bản đề nghị xem xét giải pháp phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số PC06), chủ đầu tư muốn ủy quyền cho đơn vị khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định.

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác;

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 11 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình

Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, trường hợp chủ đầu tư ủy quyền đơn vị khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định.

Văn bản góp ý thiết kế cơ sở về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (nếu có).

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác.

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Dự toán xây dựng công trình.

Bản vẽ và bản thuyết minh kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 11 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, bản vẽ được đóng dấu thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy (đối với hồ sơ thiết kế cải tạo, điều chỉnh).

Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu có)

Đối với thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy:

Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ phương tiện (Mẫu số PC06), trường hợp ủy quyền cho đơn vị khác thì phải có văn theo quy định.

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Dự toán tổng mức đầu tư phương tiện; bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại điểm b và điểm c khoản 1, điểm b, c, d và điểm e khoản 3 Điều 8 Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

Văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận đối chiếu.

Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế phải có xác nhận của chủ đầu tư hoặc chủ phương tiện.

Hồ sơ nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và chủ đầu tư, chủ phương tiện phải chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch đó. (Khoản 4 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)


Những thông tin về việc thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, và hồ sơ đầy đủ theo nghị định mới 2023. Qua đó DUCATECHNIC mong muốn các chủ đầu tư cần tìm hiểu và nắm thông tin căn bản để thực hiện thủ tục cách phù hợp nhất.

DUCATECHNIC cung cấp dịch vụ thiết kế, thi công thẩm duyệt phòng cháy. Với nhiều năm kinh nghiệm thực hiện thẩm duyệt thiết kế phòng cháy cho những dự án lớn chúng tôi mang đến giải pháp phù hợp nhất và giúp chủ đầu tư giải quyết nhiều vấn đề.

Các dịch vụ phòng cháy DUCATECHNIC

  • Dịch Vụ Tư Vấn Thiết Kế Phòng Cháy (Xem ngay)
  • Dịch Vụ Thi Công, Lắp Đặt Hệ Thống Báo Cháy (Xem ngay)
  • Dịch Vụ Bảo Trì Hệ Thống Phòng Cháy (Xem ngay)
  • Thẩm Duyệt Hồ Sơ Thiết Kế PCCC Nhà Xưởng (Xem ngay)

Ducatechnic tư vấn và thi công hệ thống báo cháy, và cung cấp thiết bị chữa cháy.
Hotline DCEN: 0989086766 – Email:contact@dcen.vn