Uncategorized

Thiết bị đo lưu lượng nước – Flow meter

Hệ thống thiết kế theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT về các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như thiết kế của hệ thống quan trắc nước thải tự động

ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC

Thiết bị đo lưu lượng kênh kín.

Thiết bị đo lưu lượng kênh hở.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *