Uncategorized

THIẾT BỊ ĐO TDLAS – HF, HCL, METAL, NH3, O2, CO, CO2…

THIẾT BỊ ĐO TDLAS

HF, HCL, METAL, NH3, O2, CO, CO2…

Hệ thống thiết kế theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT về các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như thiết kế của hệ thống quan trắc khí thải tự động

HF, HCL, METAL, NH3, O2, CO, CO2…

Thiết bị đo TDLAS với độ chính xác cự cao và độ nhạy gần như ngay lập tức. Hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt và gần như không phải bảo trì.

Thiết bị đo TDLAS – HF, HCL, METAL, NH3, O2, CO, CO2… Đã được cung cấp và lắp đặt tại các nhà máy ở Việt Nam với phản hồi tốt, giá thành hợp lý, đáng tin cậy.

Thiết bị đo TDLAS – HF, HCL, METAL, NH3, O2, CO, CO2…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *