Uncategorized

Thiết bị quan trắc nước thải tự động Ammonia

Hệ thống thiết kế theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT về các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như thiết kế của hệ thống quan trắc khí thải tự động

Ammonia

Thiết bị đo Ammonia sensor nhúng trực tiếp. Thích hợp cho việc giám sát và kiểm soát các quá trình sản xuất khác nhau và xử lý nước thải… Nhiều loại điện cực có sẵn để phù hợp với các đặc tính của mẫu.

Thiết bị đa dạng, chất lượng cao chịu được điều kiện hoạt động khắc nghiệt và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *