Uncategorized

Thiết bị quan trắc nước thải tự động đa chỉ tiêu

Hệ thống thiết kế theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT về các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như thiết kế của hệ thống quan trắc nước thải tự động

COD, TSS, pH, BOD, Amonia…

Hệ thống sử dụng đầu đọc đa chỉ tiêu tích hợp nhiều sensor đo. Hệ thống đa chỉ tiêu giúp tiết kiệm chi phí, linh động trong các chỉ tiêu đo và lắp đặt.

Thiết bị mang tính đồng bộ cao, tự động trong vận hành, dễ dàng trong bảo dưỡng bảo trì hệ thống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *